Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

Logo CENIA

Koncem loňského prosince byla zveřejněna nová, v pořadí již 23. Statistická ročenka životního prostředí ČR. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. V neposlední řadě je čtenáři k dispozici i mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Ročenka vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu a za zpracování zodpovídá CENIA, česká informační agentura životního prostředí. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR.

Od roku 2008 vychází Ročenka pouze v elektronické verzi a k dispozici je na www.cenia.cz v sekci Publikace CENIA .

David Hradiský, 8. 1. 2015