"A co děti! Mají si kde hrát?"

Psychologové na celém světě se shodují, že lidská mláďata potřebují pro svůj zdravý vývoj kromě pocitů bezpečí i častý kontakt s přirozeně obohaceným přírodním prostředím (klacky, hlína, kameny, kamínky, voda a další přírodní materiály poskytují mnohem větší paletu herních možností, než to nejdokonalejší dětské hřiště) a především dostatek času pro neorganizované pohybové aktivity, zkoumání a experimentování o samotě i se svými vrstevníky.

Většina dnešních dětí, vyrůstajících ve městech, nemá tyto potřeby naplněny - důsledkem je menší šikovnost a pohyblivost, větší lenost, oslabený imunitní systém a větší nemocnost, menší tvořivost a fantazie a výrazně nižší samostatnost a schopnost domluvit se a spolupracovat s ostatními.

Pro závažnost a obtížnou řešitelnost tohoto problému bylo téma zdravého vývoje dětí a přirozeného a bezpečného herního prostředí vybráno ekocentrem Zahrada  a Zdravým městem MB jako výzva MB roku 2012-13. Na tomto místě bychom chtěli otevřít diskusi k uvedenému tématu:

Nakolik podle Vás MB poskytuje dostatek bezpečného prostoru pro spontánní hry dětí a mladých (tedy nejen klasická dětská hřiště, ale volné plácky na fotbal, pro ježdění na kole, bruslích, kreslení po zemi, dětské hry...)?

Jakým způsobem by se dala situace zlepšit a zajistit více bezpečných a dostupných herních prostorů pro samostatné neorganizované hry dětí?

Děkuji Vám za každý slušný a konstruktivní příspěvek do diskuse!

Honza Cindr, Ekocentrum Zahrada