Smyslová stezka

Jako smyslová stezka se zpravidla označuje úzký uměle vytvořený chodníček z nejrůznějšího přírodního materiálu, na němž děti mohou poslepu bosýma nohama vnímat a rozpoznávat různé povrchy a zároveň se snaží nesejít ze stezky. Smyslová stezka může mít i jiné podoby: provaz natažený klikatě mezi stromy, na který se zavěšují hmatové předměty, řada dutých špalků, krabic či jiných nádob, do nichž není vidět, s hmatnými předměty uvnitř, apod.

Smyslová stezka nemá pro děti tak trvalou hodnotu, jako předchozí aktivity. Je pouze jednoúčelová a smyslové aktivity tu probíhají organizovaně. Přesto se stala na školních zahradách tak trochu módní záležitostí – zřejmě proto, že (na rozdíl od ostatních uvedených aktivit) je jasně organizovaná a na dospělé působí (alespoň zpočátku) spořádaně.

Podobné hmatové aktivity jsou pro děti určitě hodnotné a neměli bychom je o ně ošidit. Hmatovou stezku ale můžeme zorganizovat i v přírodním prostředí s dostatkem různých materiálů či povrchů (jehličí, písek, hlína, kamínky, kůra, tráva…) třeba na vycházce do přírody. Děti se mohou ve dvojicích poslepu vést a hádat, po čem šlapou, či na co hmatají. Pokud se přesto rozhodnete pro zřízení stálého hmatového chodníčku, připojujeme pár praktických rad.

Hmatový chodníček – jak na to?

1. Vyberte rovné místo bez nebezpečných překážek: chodníček by měl být dlouhý minimálně 5 (ideálně 10-15) metrů a neměl by být přímý. Rozumná šířka pro snadné udržení stopy je 40-60cm.

2. Shromážděte (nejlépe postupně na výpravách do přírody s dětmi) dostatečné množství hmatových materiálů: oblázky, hrubší štěrk, ploché kameny, písek, šišky, kůru, jehličí, slabé i silnější větvičky, kaštany, žaludy, apod. Jako kompromis můžete pole s jednotlivými materiály na monofunkční hmatové stezce využívat jako skladiště materiálů pro Tvořivou hromadu.

3. Vyznačte obvod hmatového chodníčku (nepravidelné tvary se dobře modelují zahradní hadicí či provazem) – každé hmatové pole s jedním materiálem by mělo být dlouhé aspoň na 2 kroky (asi metr).

4. Srýpněte drny a vytvořte asi 5-10 cm hlubokou prohlubeň v celé ploše hmatového chodníku (drny můžete vyrovnat terénní nerovnosti jinde nebo zkompostovat).

5. Pokud by Vám smyslový chodníček realizovala odborná firma, v této fázi by celou plochu vyložila fólií proti prorůstání plevelů a kořenů. My ji doporučujeme vynechat: jednak postupnému prorůstání trávy a plevelů stejně nezabrání, pod hmatovým chodníčkem se shrnuje a při jeho zrušení nám zůstane jen další zbytečný nepřírodní odpad, který musíme odstranit.

6. Jednotlivá hmatná pole je vhodné oddělit ještě před vysypáním hmatových materiálů. Nejpraktičtější jsou asi silnější oblá polínka, po stranách usazená do země proti pohybu.

7. Hmatová pole naplňte materiály. Počítejte s tím, že chodníček není bezúdržbový: některé materiály se drolí, roznášejí do jiných polí či jsou spotřebovány dětmi a jednou za čas je třeba je doplnit či vyměnit.