Pozor, rostu! Jak probouzet v dětech vnímavost k rostlinám a radost z pěstování...?

Vlastní zkušenosti s pěstováním a využíváním rostlin (nejen konopí :-)) jsou pro děti velmi cenné. Je to prakticky jediná možnost, kdy mohou zažít zázrak zrození, klíčení a růstu, i vytvoření nových plodů a smrti.. Péčí o rostliny pochopí jejich vlastní životní potřeby a pěstují svou zodpovědnost. Zažijí radost z vlastních plodů a uvědomí si, jak jsou pro náš život rostliny důležité a co všechno nám dávají...

Zde nabízíme pár praktických námětů, jak mohou děti vstoupit do světa rostlin...

Naše úroda
Babiččina bylinková zahrádka
Rostliny v květináči
Motýlí záhon
Sázíme stromy a keře