Vývoj celkových výdajů v kapitole „Veřejné osvětlení“ 2000-2012 Mělník, per capita

Obrázek