Vizualizace svozové oblasti budoucího Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu MB

Obrázek