Studie areálu zpracování komunálního odpadu zdroj: www.ipolt.cz, sekce propagace

Obrázek