Struktura parku osobních automobilů v ČR k 30.6.2013, zdroj: SDA

Obrázek