Obálka páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu ke změně klimatu- IPCC

Obrázek