Obálka časopisu Ochrana ovzduší který vydává občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší

Obrázek