Měřící aparatury vzducholodi ÚŽP PřF UK nad Mladou Boleslaví

Obrázek