Hlavní měřící stanice projektu CENATOX na Severním sídlišti v MB, foto: Jan Bendl, PřF UK Praha

Obrázek