Hierarchie nakládání s odpady Zdroj: Mgr. Radovan Šejvl, Energie z odpadů I., www.biom.cz

Obrázek