Automatizovaný imisní monitoring SMBOA na Severním sídlišti, foto: Pavel Filip a David Hradiský

Obrázek