7.10.2013-Pole denních koncentrací PM10 v ČR, zdroj: ČHMÚ

Obrázek