4. emisní stupeň (zelená plaketa)- značení mobilních zdrojů dle míry znečištˇování ovzduší

Obrázek