Radouč - národní přírodní památka

Sysli na Radouči

Maloplošné chráněné území národního významu. Na sklaní hraně na levém břehu Jizery se vyskytují původní skalní a suchomilná společenstva rostlin a živočichů. Důvodem vyhlášení NPP v roce 1977 byl výskyt Devaterky poléhavé, ojedinělý na celém území dnešní ČR.

Jedná se o rozšíření chráněného území i o stepní plochu bývalého vojenského cvičiště mezi skalní hranou a sídlištěm. Její jedinečný stepní charakter s charakteristickými společenstvy a výskytem evropsky chráněného sysla je důvodem ochrany tohoto území. Jeho rekreační využití by přitom nemělo být výrazně omezeno (kromě zákazu volného pohybu psů).

Dostupnost: 
Z Mladé Boleslavi pěšky, na kole či MHD (Radouč se nachází v bezprostředním sousedství Severního sídliště).
Syslí rodinka u své nory