Pramen Klenice

Cesta k prameni.

Říčku Klenici znají všichni Mladoboleslaváci, ale jen málokdo se může pochlubit tím, že stanul u jejího pramene. Přitom délka celého toku je jen kolem 30km a zdatní chodci i méně zdatní cyklisté dokážou absolvovat cestu od ústí k prameni či naopak po cestách podél říčního koryta za jeden den.

Ústí Klenice do Jizery najdete v Mladé Boleslavi hned za areálem Akumy (cestou z města na Hlavní nádraží) kousek zpět proti proudu po břehu Jizery.

Cesta k prameni vede přes Štěpánku, Řepov, Březno, Dlouhou Lhotu a Dolní Bousov, za nímž vstupuje podél několika rybníků do ramantického údolí Plakánku, kolem hradu Kost a Prokopským údolím do Libošovic. Zde začíná to pravé pátrání, neboť skrz Libošovice protéká Klenice (zde jako malá stružka) potupně zatrubněna jako stoka pod zemí. S trochou orientačního smyslu a citu pro krajinu se Vám podaří najít a vystopovat podle mělkých úžlabí mezi poli jeden či oba přítoky a snad i dojít až k prameni (spíše prameništi) na úpatí Hůry za železniční tratí. (Pramen nedávno označil Kněžmostský ornitolog a kovář Pavel Kverek tabulkou, tak zkuste prověřit, zda tam ještě stojí a co na ní je.)

Dostupnost: 
Cestu k prameni lze podle délky trasy začít v Mladé Boleslavi, romantičtější část začíná za Dolním Bousovem, na samotné vypátrání pramene i s malými dětmi se lze vydat až z Libošovic, kam je (stejně jako do Bousova) dobré železniční spojení.
Mladá Klenice vytéká z Bílého rybníka pod hradem Kost
I tohle je Klenice
Nalezli jsme jeden ze dvou pramenů Klenice