Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi

Nové rybníky v okolí MB - Suhrovice

Že krajem rybníků je známé Třeboňsko? A proč ne Mladoboleslavsko? Jen mrkněte na mapu, čapněte kolo..... K těm už známým rybníkům totiž, a to je příznivé, přibývají nové... Například ty v okolí nedalekého Kněžmostu.
Hned několik - soustava větších a menších, provázaných ploch - vyplnila mezeru mezi Suhrovicemi a Drhlenami a obohatily o další perlu onen náhrdelník, počínající Komárovským rybníkem /známým obecně jako Branžež/ a pokračujícím rybníkem Drhlenským, Patřínem, Novým, do něhož vtékají Havránek, Brodek a Zlato od Malobratřic, a pokračující Kněžmostkou, do níž se, než u Mnichova Hradiště splyne s Jizerou, vlévají další rybníky jako Farský, Býčinský, Stržský a Pátek u Budy.... A to vše doslova na pár kilometrech.... Kam se hrabe Krčín!
Z reliéfu údolí je patrné, že rybník tu zde před nějakými časy byl. Bohužel vám zatím nepovím /neb to zatím nevím/, kdo ho zde s jakým záměrem, nemalým nasazením a nemalými náklady zřídil /že by někdo v této republice uměl účinně čerpat z evropských fondů?/. A rybník ne jeden. Jedná se o promyšlenou soustavu vodních ploch a toků různých charakterů, které dohromady tvoří jakýsi konglomerát ekonomicky návratného chovu ryb a kulturněkrajinného zázemí s výraznými rekreačními prvky praktického i estetického charakteru, při jehož tvorbě se, a to bych vyzdvihl, rozhodně nezapomnělo na aspekty ekologické, podporující biodiverzitu tohoto území.
  Ať už půjdete k rybníkům od drhlenské autobusové zastávky, nebo od hospody v Suhrovicích /hospodu bych ponechal případně až na závěr výletu..../, soustava na první pohled moc ekologicky navypadá, protože čestvé stavby dosud nestihly srůst s okolním biotopem, avšak novátorský, přesto ladný krajinotvorný efekt je patrný na první pohled.. Dobrá, půjdeme od Drhlen - první větší vodní plocha je zatím prosta obklopující vegetace - otázkou je, zda je to novotou, nebo záměrem, který tuto "holost" bude nadále udržovat, což tak zatím trochu vypadá...Nicméně jsou zde např. domky pro kachny, pod skalkami najde útočiště živočichů více, cíp rybníka vybíhá do stinného, slepého, kořenového ramene, kde už se zabydlí ledacos..Rybník má lávkami propojené poloostrovy, lákajícími k nacviku rovnováhy, a jeden ostrov obydlený překvapivými Robinsony - králíky! Ti bydlí v domečku se vstupním norním tunelem, a ka marádí se s lyskami, které už vyvedly hojné potomstvo. Hráz této plochy je s protější stranou propojena širokánským brodem, přes nějž lze přeskákat po dřevěných špalcích k nemalé dřevořezbě vodní víly s květináčem s muškáty. Tyto romantizující estetické doplňky, podobně jako sochu Hastrmana u dalšího rybníka, může někdo vnímat jako kýčovité, nicméně je to věc vkusu a ničemu to neškodí....
   Brod pokračuje do dalšího rybníka dlouhým a širokým, brodivým kamenitým tokem, který může být velmi využit brodivými ptáky, obojživelníky atd. Pokud jde o obojživelníky, ti mají hned vedle svůj vlastní rybníček - naopak silně zarostlý orobincem, haluchou, krásně kvetoucími kypreji atd, vybaveny balvanovitou sutí a starými pařezy - prostě ráj všeho drobného zvířectva - žab už jsou zde snad stovky...Zde mohou také vodní ptáci vcelku bezpečně zahnízdit, na rozdíl od ploch s holými břehy.
Další rybníčky jsou nejspíše sádkami pro chov ryb, zajímavé je provzdušnění vodou, tryskající pravděpodobně samospádem z výše položené plochy. I tyto sádky jsou vybaveny kachními domky. Škrapy z okolních strání, jimiž stéká voda při deštích, jsou taktéž kryty spádem balvanů, které budou jistě hojně obydleny. Tím spíše táhlá hromada balvanů na louce - být ještěrkou či hadem, mluvil bych o životní výhře v trhu s nemovitostmi...Opodál tohoto ráje plazů se buduje posezení s dřevěnnými lavicemi , stoly a ohništěm / možná i jakýmsi soc. zázemím/, odkud je krásný přehled přes celé údolí.
Poslední rybník před hrází s mohutnou výpustí u Suhrovic /..zaťukejte si na zábradlí a přiložte ucho - uslyšíte Vesmír.../ nabízí asi nejvíce otazníků - je totiž vybaven po celém obvodu rozměrnými a hranatými kovovými plošinami se sedátky a stolky, něco jako budoucí rybářské závodiště - nebo fakt nevím... Jinak ale uzavírá dojem přírodě vstřícného rekreačního zařízení velmi přijatelným způsobem, návrat k úplné divočině by  na tomto obydleném místě jistě nikdo neočekával, Bohu a lidem díky za každou novou vodní plochu, která bude čelit hrozícímu dramatickému úbytku vody v krajině, kterým do příštích let oprávněně hrozí  naši klimatologové... Otázkou je, co bude dál, zda toto je konec výstavby, či zda přijdou na řadu nějaké VIP nemovitosti, rekreační zařízení, parkoviště pro auta atd....... Tak či tak, zvídavou návštěvu mohu jen doporučit.
Nicméně doporučení, tentokrát divočejší, bych měl ještě jedno : vedle rybníku Brodek, který je domovem mnohého vzácného vodního ptactva a leží mezi Kněžmostem a Lítkovicemi,  je vybudován /či z minulosti obnoven/ další rybník, ponechaný víceméně přírodní sukcesi. Z té byl naopak do jisté přínosné míry vymaněn další vedlejší rybníček Havránek, který již, totálně zarostlý lesem, málem zanikl. Nevím, zda obec či vlastník, v každém případě citlivým a nemalým úsilím bylo dosaženo stabilizace a "otevření" tohoto místa s nemalým geniem loci při současném zachování všech "divokých" přírodních funkcí. Radost zde v klidu posedět.....                        Karel z lesa
 

Dostupnost: 
Autem či busem do Suhrovic či do Drhlen
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi
Nové rybníky mezi Drhleny a Suhrovicemi