Co dělat, když...

...se mi nelíbí nepořádek v MB (údržba zeleně, úklid odpadků, zničené lavičky či dětská hřiště, atp.)?

Pokud se jedná o ojedinělý případ na konkrétním místě, zkuste se obrátit na příslušnou společnost, která by měla Váš problém odstranit. Přehled společností, zajišťující ch služby ve městě (dětská hřiště a pískoviště, odvoz odpadků, úklid města, údržbu zeleně, psí parky a sáčky na exkrementy, hřbitovy, vodní prvky, veřejná WC, lesy města) najdete na stránkách města

Jestliže to nepomůže, nebo se jedná o dlouhobější či rozsáhlejší problémy, oznamte je na příslušném oddělení magistrátu města.

Tím posledním, kdy by měl zjednat nápravu, je vedení města. Celkem účinné je zaslat veřejný mail na vedení města, který se zobrazí na oficiálních stránkách města a politici na něj obvykle reagují.