Co dělat, když...

...potřebuji porazit strom?

Strom do obvodu kmene 80cm ve výšce 130 cm nad zemí na vlastním pozemku můžete porazit bez povolení.

Pro pokácení silnějších stromů je nutno požádat o svolení ke kácení na příslušném oddělení odboru životního prostředí  (týká se i suchých stromů, výjimkou je pouze havarijní stav, kdy se dodatečně oznamuje provedení havarijního kácení).