Co dělat, když...

...nevím kam s jakým odpadem?

Běžné domovní odpadky lze v celém městě po vytřídění odevzdat do barevných kontejnerů (třídí se papír, plast, sklo a nápojové kartony – tetrapack). Co kam patří se dozvíte na stránkách odpadové společnosti Ekokom.
Obyvatelé města mohou také uzavřít s městem smlouvu o třídění odpadů. Ty pak odevzdávají ve speciálních pytlích ve sběrných dvorech a místech města, kde se jim po zvážení započítávají body pro slevu na poplatku za likvidaci odpadů. V tomto systému je možno odevzdávat i kovové obaly (Al). Více informací o možnosti zísakt slevu za vytříděné odpady by Vám měli podat na příslušném oddělení magistrátu města.

Nebezpečné odpady
Domácí elektrospotřebiče, všechny baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, pneumatiky a vyjetý olej nesmí přijít do běžných odpadních nádob a podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech podléhají povinnosti zpětného odběru. To znamená, že je musejí v přiměřeném množství bezplatně odebírat zpět tam, kde je prodávají (a to i v případě, že jsme je zde nekoupili a nekupujeme místo nich nové). Stálí obyvatelé Mladé Boleslavi je mohou bezplatně odevzdat s ostatními odpady ve sběrném dvoře (nikoliv ve sběrném místě), mimoboleslavští tam musejí za stejnou službu platit.

Starý textil lze odložit do speciálních bílých kontejnerů v ulicích města – rozmístění kontejnerů najdete zde.


Objemný odpad, stavební suť, zahradní klestí apod.

V omezeném (ale pro běžnou potřebu dostatečném) množství je mohou boleslavští usedlíci odevzdat bezplatně ve sběrných dvorech (nikoliv ve sběrných místech), větší množství čisté stavební suti (bez dřeva a ostatních příměsí) pak za mírný poplatek na třídičce v Dalovicích , ostatní netříditelný odpad (mimo nebezpečných odpadů) na skládce v Michalovicích. (tel. 602 235 784)