Co dělat, když...

...mám podezření na překračování zákona ve věcech životního prostředí?

Policie ČR

Pokud jste přistihli pachatele přestupku přímo při činu (odkládání odpadků, vypouštění znečišťujících látek, jízda motorovým vozidlem mimo komunikace apod.), vyfotografujte či poznamenejte si údaje vedoucí k identifikaci a kontaktuje Policii ČR.

 

Odbor životního prostředí magistrátu či městského úřadu příslušné obce s rozšířenou pravomocí

Při podezření z porušování zákona ve věcech ŽP (nepovolené kácení a stavby, nelegální nakládání s odpady, provozování černých skládek apod.) kontaktujte nejprve územně příslušný odbor životního prostředí:
Odbor ŽP Mladá Boleslav: http://www.mb-net.cz/?page=id%2Ctelefony&lang=cz&region=odbor_zp
Oddělení ŽP Mnichovo Hradiště: http://www.mnhradiste.cz/urad/organizacni-struktura/vzp/oddeleni-zivotniho-prostredi

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na činnost správních orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny dle zákona 114/1992.
Svou činnost vykonává v pěti oblastech:
  • ochrana ovzduší,
  • ochrana vod,
  • odpadové hospodářství,
  • ochrana přírody a ochrana lesa a
  • integrované prevence a omezování znečištění.
Kontakty na územně příslušná pracoviště pro Maldoboleslavsko (StČ kraj) najdete zde.
 
Na dobře členěných stránkách ČIŽP najdete i informace o územních působnostech a jednotlivých oblastech problematiky ochrany životního prostředí včetně odkazů na právní normy: www.cizp.cz