Co dělat, když...

...jsem svědkem nepřípustného chování v chráněných územích?

Policie ČR

Pokud jste přistihli pachatele přestupku přímo při činu (odkládání odpadků, vypouštění znečišťujících látek, jízda motorovým vozidlem apod.), vyfotografujte či poznamenejte si údaje vedoucí k identifikaci a kontaktuje Policii ČR.

Stráž přírody a správa příslušné chráněné krajinné oblasti

Oprávnění zasáhnout proti pachatelům nepravostí v chráněných územích má i stráž přírody příslušného chráněného území, která v něm dohlíží na dodržování příslušných omezení. Většina chráněných území na Mladoboleslavsku patří pod správu CHKO Kokořínsko, oblast Českého ráje pak pod CHKO Český ráj, na něž se v případě potřeby můžete obracet.