Žít Boleslav- Vzhledné město (2014-2018)

Logo projektu Rozpočet obce

Předchozím příspěvkem Žít Boleslav- Vzhledné město (2000-2012) jsme vám mj. ukázali, že výdaje města v položce „Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“ byly loni historicky rekordní a dosahují v přepočtu na obyvatele násobků výdajů krajských metropolí. Nedávný zápis předběžných informací o zakázce „Opravy a údržba komunikací, chodníků a parkovišť včetně dopravního značení na území města Mladá Boleslav“ ve Věstníku veřejných zakázek nám umožňuje nahlédnout, jaká asi část z těchto celkových výdajů může směřovat do městské zeleně.

Popisy sezónních úklidových kampaní v našem městě někdy formálně i lexikálně připomínají pozapomenutý „ boj o zrno“. Rekordy jsou neustále překonávány i přes nepřízeň počasí, průběžně se bilancuje spotřeba vody i dalších vstupů. O tom, že se v MB nekompromisně seká a uklízí kdykoli a od brzkých ranních hodin ví zejména na Severním sídlišti každý.

Oznámení předběžných informací o zakázce „ Opravy a údržba komunikací, chodníků a parkovišť včetně dopravního značení na území města Mladá Boleslav“ najdete ve zmíněném Věstníku zde . Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací je „ Zajištění správy, provozu, oprav a údržby místních komunikací, chodníků a cest včetně odvodnění, parkovišť a ostatních ploch svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení a autobusových zastávek a správy pasportu svislého dopravního značení na správním území Města Mladá Boleslav.“  Předpokládaná hodnota zakázky je 120 milionů Kč. Předpokládané datum zadávacího řízení 1. 9. 2013. Důvod vypsání zakázky je uplynutí doby smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem.Bude vypsána na dobu určitou, konkrétně na 4 roky.

Připomeňme ještě, že Projekt Rozpočet Veřejně, ze kterého čerpáme v předchozím příspěvku je propojen s projektem o. s. Oživení vsechnyzakazky.cz.  Informace čerpá z veřejně dostupných registrů v rámci Informačního systému o veřejných zakázkách. Pohled Oživených na Mladou Boleslav najdete zde.

David Hradiský, 22. 7. 2013