Žít Boleslav- Rukojmí

Francisco Goya- Spánek rozumu plodí příšery

Dva zdroje dobře seznámené s věcí nám potvrdily, že ke kofinancování stavby akvaparku na Štěpánce opravdu není potřeba prodávat podíl v městské akciové společnosti CENTROTHERM. Proč se tedy, proti vůli největšího zaměstnavatele v regionu a zároveň i dodavatele tepla pro tohoto distributora, vzdávat podílu v prosperující strategické společnosti? To ví v této zemi pouze několik vyvolených. Bohužel se lze důvodně domnívat, že prodej je možné uskutečnit, i kdybychom se všichni v MB třebas i na hlavu stavěli.

O věci bylo napsáno mnohé. I autorem těchto řádek, naposledy zde .

1. Loni v září se domníval, že se jedná o jistinu pro výstavby Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav, viz. zde . Jinak by mu totiž výprodej v současnosti patrně nejcennějšího dostupného městského majetku nedával smysl.

2. Lépe obeznámení s věcí mu po publikování domněnky vysvětlili, že důvodem prodeje bude kofinancování projektu „Městský krytý bazén“ a oprav městské infrastruktury.

3. O tom komu, kdy a jak by se mělo 49% akcií CENTROTHERMu prodávat neví veřejnost nic. Výroční zpráva dotčené společnosti na webu města zde  je z roku 2007. Kdo chce vědět novější informace o ekonomické aktivitě subjektu, včetně výhledu jeho rozvoje, nechť si ji vyhledá ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku na justice.cz.

4. Mělo-li by být důvodem prodeje kofinancování oprav silnic a chodníků, lze se poměrně věcně ptát, který veřejný zájem je důležitější a pro koho vlastně.

5. Myslet si, že by se o tom občan tohoto města měl dozvědět něco více, předem a strukturovaně je v roce 2013 stále naivní.

Jde si alespoň s předstihem přát:

„Svatý Václave,
nedej zahynouti
nám ni budoucím.“

DH, 23. 9. 2013