Žít Boleslav- Obytný a sklepní komplex

Vývoj výdajů mladoboleslavského magistrátu v kapitole-Ekologická výchova o světa 2000-2012. Chybějící roky znamenají nulu, zdroj: www.rozpocetobce.cz

Pokračujme v inspiraci posledním vydáním BOLESLAVANu. Co mají společného odbytý dozor při výstavbě bytového komplexu Laurinova- Štefánikova 1373 a stavba sklepení na Staroměstském náměstí, kam se vejde současně jen 30 lidí? Stojí to přibližně stejně- 14 741 377, resp. 13 916 193, 56 Kč bez DPH. Co to má společného s životním prostředím a udržitelným žitím na Mladoboleslavsku? Mimo jiné měřítko. Na ekologickou výchovu o světu bylo v roce 2012 magistrátem vydáno 15 750 Kč.

Ke sklepnímu komplexu se na str. 6 dozvídáme následující:

" Stavba podzemní části volnočasového areálu začíná

… Nyní ovšem dochází i na třetí a velmi atraktivní součást areálu, kterým bude zpřístupnění sklepních prostorů s různými atrakcemi pro návštěvníky. Vzájemným propojením dvou větších sklepních prostorů, vůči sobě umístěných v rozdílných výškách a polohách, vznikne labyrint sklepních prostor, kterým bude možné volně procházet. Základem celého řešení bude kvalitní bezpečnostní systém s audiotechnikou a kamerami. Špičková technika umožní i některé zábavné efekty. Navíc zde budou různé herní prvky.

Ve vestibulu vstupního objektu pod kopulí bude také umístěna socha Bedřicha Smetany u piana. Podle náměstka by po dokončení sklepních prostor měl být ve vestibulu u obslužného pultu jeden pracovník, který bude dohlížet jednak na zdejší výstavní plochy, jednak bude muset kvůli bezpečnosti návštěvníků dozorovat kamery, které budou snímat dění ve sklepení. Bude dohlížet i na to, aby byl ve sklepení přijatelný počet lidí, kterých se sem vejdou najednou zhruba tři desítky“

Oznámení o zadání veřejné zakázky „Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi - sklepení a interiér“ vybranému uchazeči najdete zde .

O odbytém stavebním dozoru se v BOLESLAVANu nedozvíte nic.  Oznámení o zadání veřejné zakázky „Revitalizace bytového domu Laurinova, Štefánikova 1373, Mladá Boleslav“ vybranému uchazeči najdete zde. Na mb-net však po zadání „DB Laurinova“ najdete minimálně pět letošních textů, které umožní základní orientaci v tématu, proč daňoví poplatníci zbytečně vyhodí oknem tak významnou částku.

Autor si zkouší představit, jak by se v budoucnu mohla jmenovat revitalizace této revitalizace. A kolik bude potřeba dalších sklepních hlídačů. Zajisté se objeví nové výklenky, četní místní doposud skrytí duchové a strašidla. 

Vítejte u nás, ve městě automobilů.

DH, 13. 11. 2013