Žít Boleslav

TP

Poslední článek, téměř celá strana v listopadovém BOLESLAVANu, na který bychom Vás chtěli upozornit, je produktem novelizace tiskového zákona, která umožňuje větší otevřenost obecních a magistrátních tiskovin místní opozici. Jde o zásadní text na str. 39. Pro lepší pochopení toho co bude autor komentovat, připomínáme nejprve lednové příspěvky Žít Nwoleslav- Město odpadů a zejména Žít Nwoleslav- Centrum.

David Hradiský, 27. 11. 2013