Zelená informacím

Žít Boleslav (mb-net)

Příští týden proběhne vyhlášení vítězů dalšího ročníku soutěže „Zelená informacím“. Je neuvěřitelné, že města s mnohem menšími environmentálními problémy i municipálními rozpočty takto mrhají časem a prostředky pro své občany a obyvatele. Webové prezentace životního prostředí loňských vítězů ukazují ještě zřetelněji, než již dříve zmíněná opavská, výsledek mnohaleté informační pauperizace v MB.   

Nejprve blíže k soutěži, jejímž pořadatelem je Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, TIMUR o. s. Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. Akce probíhá s podporou Svazu měst a obcí ČR a MŽP ČR. Podrobnější popis, včetně výsledků dvou předešlých ročníků najdete na oficiálních stránkách akce Zelená informacím

V příloze najdete výsledky hodnocení 15 nejlepších webových prezentací o životním prostředí měst přihlášených do ročníku 2011. Nejlepších pět, jmenovitě Krnov , Kopřivnice , Frýdek- Místek , Příbram a Jablonec nad Nisou stojí za to projít. I když se v mnohém liší, mají i něco společného.

  1. Zájem zodpovědných o stav životního prostředí ve městě a prokazatelnou snahu informovat své dospělé občany a obyvatele odpovídajícím způsobem. V ČR jsou města schopná věcně konstatovat problém, navrhovat řešení, připustit rezervy.
  2. Najdete tu materiály a strategické dokumenty, jejich vypracování prokazatelně nebylo povinností municipality, ale přesto vznikly. Aniž byste tedy navštívili Krnov, Kopřivnici, Frýdek -Místek i další města, dozvíte se během desítek vteřin, že:

„Zde najdete místní program snižování emisí znečišťujících látek statutárního města Frýdek-Místek, ve kterém se dovíte, za jakým účelem byl zpracován, podle čeho je zpracována emisní charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší, postup získávání informací a mnoho dalších užitečných a důležitých informací“, FM- Program snižování emisí .

Kopřivnice kromě programu pro zlepšení kvality ovzduší vystavuje:

Studie vlivu průmyslové oblasti v Kopřivnici na kvalitu ovzduší ,  Stanovení koncentrací polyaromatických uhlovodíků – PAHs – v ovzduší města Kopřivnice ,  Modelování Rozptylu emisí z dopravy pro oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické látky , Měření hluku společně s aktualizovaným sčítáním průjezdu vozidel na území města Kopřivnice

Krnov avizuje:

„Město je povinno zpracovávat plán odpadového hospodářství (POH), který musí být v souladu s POH kraje. Aktuální POH je zpracován na období let 2011-2015 a je k dispozici na odboru životního prostředí", Krnov- Plán odpadového hospodářství .

Jablonec zveřejňuje rozsáhlou Rozptylovou studii. Příbram zase příručku  Jak chránit životní prostředí v Příbrami .

Autorem nejvíce pohnuly stránky města Hranice.Obsahují hodnocení Plnění programu ke zlepšení kvality ovzduší  , zveřejňují Plán odpadového hospodářství , Plán odpadového hospodářství města Hranic . A též výsledky měření Centra dopravního výzkumu,  Měření hluku z dopravy  A to není všechno !

Poslední Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav žádné aktivity směřující k větší informovanosti obyvatel a občanů o stavu životního prostředí v jejich městě nezmiňuje. Dva dokumenty označované jako Integrovaný plán rozvoje města překvapivě žádné významné environmentální problémy v MB neshledávají, což je zřejmě i důvod neexistence jinde běžných podkladů. Vůle informovat poměrně zásadně souvisí s faktem mít čím informovat.

Nyní probíhající anketu na mb-net lze vnímat i jako kouzlo nechtěného. Letošní vítěze soutěže „Zelená informacím“ Vám opět blíže představíme.

David Hradiský, 26. 11. 2012

PřílohaVelikost
Zelená informacím 2011449.48 KB
Zelená informacím 20121.03 MB