Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší- Zpráva za rok 2010

Možnosti dialogu

Odborná zpráva o monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší obsahuje zpracování a vyhodnocení výsledků získaných v roce 2010 ve 27 sídlech České republiky. Sběr dat o zdravotním stavu, odběry a analýzy vzorků ovzduší, jejich ukládání, zpracování a vyhodnocení je výsledkem spolupráce pracovníků zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic, pediatrů, praktických lékařů a pracovníků Státního zdravotního ústavu v Praze. Odborné zprávy od roku 2000 lze stáhnout na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav   Nejnovější dostupnou verzi Vám připojujeme v příloze.

Podrobnější rozbor situace je zajímavý zejména v těch  lokalitách, ke kterým se Statutární město Mladá Boleslav ve svém strategickém plánu vztahuje jako k referenčním. Tj. Kladno, Kolín, Liberec, Jablonec nad Nisou a Hradec Králové.

Zpráva hodnotící zdravotní důsledky a rizika cíleně pro Mladou Boleslav nebyla doposud nikým poptávána a tedy ani zpracovávána. Vzhledem k mnoholeté nadlimitní imisní zátěži obyvatel na území města i v jeho okolí je příprava tohoto typu materiálu jedním z dlouhodobých cílů našeho snažení.

David Hradiský, 10. 4. 2012

 

PřílohaVelikost
Důsledky a rizika znečištění ovzduší 20102.5 MB