Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší- Odborná zpráva za rok 2011

Možnosti dialogu

Znečištění ovzduší prachovými částicemi vážně ohrožuje životy a zdraví obyvatel České republiky. Vdechování takto znečištěného vzduchu má na svědomí asi 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011.

„Zpráva za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2011 naplněno na 89 ze 115 hodnocených měřicích stanic. V místech, kde byl překračován limit pro znečištění prachem, přitom žilo 49% obyvatel monitorovaných sídel,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Za alarmující považuji to, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO)(roční limit 20 μg/m-3) byla splněna jen naprosto výjimečně – pouze na 3 pozaďových a 4 městských monitorovacích stanicích. V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) bylo dokonce doporučení WHO (10 μg/m-3) překročeno na všech hodnocených měřících stanicích!“

Odborná zpráva o monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší obsahuje zpracování a vyhodnocení výsledků získaných v roce 2011 z vybraných 83 stanic imisní monitorovací sítě provozované ČHMÚ. Poprvé byla do zpracování zařazena i měření v Mladé Boleslavi.  Odborné zprávy od roku 2000 lze stáhnout na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/archiv-odbornych-zprav   Nejnovější dostupnou verzi najdete níže v příloze.

Vyhodnocení zdravotních důsledků a rizik znečištění ovzduší cíleně pro Mladou Boleslav nebylo doposud nikým poptáváno a tedy ani zpracováno. Problematika se do určité míry překrývá se závěry Analýzy zdravotního stavu obyvatel MB připravené aktivitou Zdravé město. Ta by měla být podrobněji publikována v příštím roce, viz http://www.zmmb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=101:pedstaveni-qdemograficke-studieq-pro-veejnost-u-tento-tvrtek-4ijna-v-16h.

Vzhledem k mnoholeté nadlimitní imisní zátěži obyvatel na území města i jeho okolí je příprava lokální studie zdravotních rizik „MB“ znečištění jedním z dlouhodobých cílů našeho snažení.

David Hradiský, 10. 4. 2012
 

PřílohaVelikost
Zdravotní důsledky a rizika ovzduší 20113.39 MB