Za WildHorse Energy klidnější ?

Pracovní setkání 23.7.2012

Tento týden přinesl 2 indicie, které potvrzují, že australská firma WildHorse Energy je významným protihráčem, a že je velmi dvojsečné z věci „UCG “ tvořit politikum do podzimních senátních voleb na Mladoboleslavsku a Turnovsku. Určitá komunikační etiketa, kterou vládne např. Senát PSP ČR, umožňuje věc vnímat s trochu větším odstupem, nikoli pouze jako start volební kampaně konkrétního politika.

Téma jsme představili v předchozím příspěvku Hugo a stále divocí koně. Opět pro přehlednost v bodech.

1. Zapojení náměstka MB do iniciativy proti těžbě podzemním zplyňováním uhlí,
o kterém jsme se mohli dozvědět ve středu 25. 7. z tiskové zprávy na webu města Mladá Boleslav, http://www.mb-net.cz/?page=cz,17177.namestek-beznoska-se-zapojil-do-iniciativy-proti-tezbe-uhli-zplynovanim . Zmíněné pracovní setkání pořádala mělnická senátorka, paní ing. Veronika Vrecionová, místopředsedkyně Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PSP ČR. Na pozvání a bez účasti veřejnosti. O akci blíže na http://www.senat.cz/cinnost/index.php?ke_dni=26.07.2012&O=8&obdobi=den&d... . Fotografie z jednání připojujeme samostatně v příloze. Jeho obsah je v logice věci nemedializovat. Přesto se o něm informovat pokusíme.

 2. „Cílem je zavedení moratoria na průzkumy na dva roky a mezitím to dotáhnout legislativně, aby se objevil i v zákoně zákaz tohoto způsobu těžby uhlí“ 
Citace pochází ze stejné tiskové zprávy města výše. Vzhledem k tomu, kolika žádostí a průzkumných území i subjektů se to týká, že jsme součástí Evropské unie a je rok 2012, jsou to poměrně odvážná tvrzení. V obdobných případech jde spíše o bitvy právníků, kdy rozhodují výklady konkrétních termínů, předpisů, lhůty a podobně. Řada „dotažení“ skončila po letech úplně jinde. 

3. Zapojení 2
Text tiskové zprávy se v identické podobě, v jaké ji napsal p. Šubrt, pouze s jinou fotografií objevil v dnešních Parlamentních Listech (jako autor je uváděn mb-net).  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Mlada-Boleslav-Namestek-Beznoska-se-zapojil-do-iniciativy-proti-tezbe-uhli-zplynovanim-240863 .

4. Ne těžbě břidlicového plynu na Mladoboleslavsku 2
Po zadání hesla „ Břidlicový plyn na Mladoboleslavsku“ Google vyhledá kupodivu jako první výsledek náš předchozí příspěvek, jako druhý „Můj Program“ a jako třetí stejný web, http://adolfbeznoska.cz/?list=3, fotografii z „ jednání o těžbě břidlicového plynu“ se starostkou Byšic, paní Mgr. Janou Polákovou, která byla klíčovou aktérkou obrany lokality Mělnické Vtelno.

Na mladoboslevsku jsme naštěstí jako občanská společnost po léta zvyklí, že problém si musíme sami najít, pojmenovat, upozornit na něj, navrhnout řešení, eventuálně na ně i sehnat prostředky. Přes výše v příspěvku zmíněné, se vždy najde někdo nenápadný nebo bez potřeby zviditelnění se, o to však efektivnější a potřebnější pro věc.

David Hradiský, 26. 7. 2012 
 

Pracovní setkání 2
Pracovní setkání 3
Pravovní setkání 4
Pracovní setkání 5