Výpadek

19.11.- část českých měst trpí zhoršenou kvalitou ovzduší

Dnes po desáté hodině v MB přestal fungovat automatický imisní monitoring a tím pádem nemáme informace o kvalitě ovzduší v našem městě. Ke kratšímu výpadku došlo již 6. 11. a 15. 11. Připomeňme si neprávem opomíjený udatný čin našeho předchozího zastupitelstva, který přičiněním jiných naštěstí nevedl k trvalé ztrátě těchto informací. Více ve staším textu Na počest ČHMÚ a paní Bubnové .  

O příčinách dnešního výpadku Vás budeme obratem informovat. Příčiny výpadku tehdejšího jsou dodnes neveřejné.

DH  20. 11. 2012