Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Logo ČHMÚ

Vláda ČR projednala závěrečnou zprávu projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 a přijala Usnesení č. 570 ze dne 14. července 2014 k zabezpečení realizace navrhovaných opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi. Závěrečná souhrnná zpráva a všechny dílčí zprávy projektu jsou k dispozici zde. Určitě stojí alespoň za nahlédnutí. Nic kompetentnějšího pro vyhodnocení naší připravenosti na tento typ krizových situací k dispozici není a nebude.

David Hradiský, 24. 7. 2014