Vyhlášena smogová situace pro Středočeský kraj

Logo aplikace SmogAlarm

Dnes odpoledne vyhlásil ČHMÚ pro Středočeský kraj (a Prahu) smogovou situaci z důvodu zvýšených koncentrací přízemního ozonu. Poprvé v MB tento týden překročily imisní limit pro osmihodinové klouzavé průměry 120 µg/m3 krátce navečer v úterý 23. 7. Včera už na celé odpoledne do pozdních večerních hodin. Dnešní hodinové koncentrace i osmihodinové průměry překračovaly 150 µg/m3. O víkendu nečekejte pouze vedro. Pobyt u vody ale nijak nepomůže.

Podle Světové zdravotnické organizace - WHO se první příznaky obtíží mohou objevit při překročení průměrné hodinové koncentrace přízemního ozonu 160 μg/m-3 -  působí především na plicní tkáň a sliznice. Jako akutní obtíže se nejčastěji uvádějí podráždění spojivek, nosu a hrdla, dále kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Citlivost osob k působení ozonu ovlivňuje např. věk (rizikové skupiny jsou děti a starší lidé), schopnost snášet vysoké letní teploty, aktuální zdravotní stav, zvýšená fyzická zátěž ve venkovním prostředí nebo astmatické obtíže. V této situaci se nedoporučuje zbytečná námaha a pobyt venku.

Více o fotochemickém smogu, jak vzniká a působí na lidské zdraví a ekosystémy najdete ve videu, které připravila Česká informační agentura životního protředí- CENIA zde .

David Hradiský, 26. 7. 2013

Denní chody koncentrací přízemního ozonu- SMBOA- 22. - 26. 7. 2013