Veřejné vyhláška- „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén"

Vizualizace záměru Městský krytý bazén MB v lokalitě Štěpánka. Příloha dokumentace záměru z úřední desky Statutárního města MB

I když se v informačním systému EIA stále neobjevil zápis z veřejného projednání záměru „Městský krytý bazén Mladá Boleslav“ byl 29. 7. bez jakéhokoli komentáře na mladoboleslavskou úřední desku vyvěšen dokument Veřejné vyhláška- „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“. Zároveň bylo jeho vystavení antedatováno k 26. 7. Je proč spěchat. Ten kdo to z větší části zaplatí, evropský daňový poplatník, začíná být navíc obezřetnější. Bohužel stále ne dosti. 

Antedatování dokumentů na úřední desce Statutárního města MB jsme již dokumentovali. Administrační systém ho prozradí v názvu souboru, v tomto případě je to 2013-07-29_2013-3200.

Dokument sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení spojeném s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 4. 2. 2013 na žádost, kterou podala společnost Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČO 28168151, Kollárova 261,293 01 Mladá Boleslav 1.“

Jinými slovy další krok v procesu výstavby akvaparku v jeho předposlední lokaci. První byla v areálu stávajícího koupaliště- opuštěna bez komentáře po městem organizované anketě po volbách na podzim 2010. Štěpánka byla po milionových investicích do dokumentace nejprve letos v létě zpochybněna s vidinou adaptace leteckého muzea na Hejtmánce. Ten vrácen původnímu účelu a nyní se i akvapark vrací zpátky na Štěpánku.  Dokument ukazuje, co všechno dalšího bude pro tento projekt zafinancovat. Volby se pomalu ale jistě blíží.

… Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout v kanceláři č. 13 Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování, (pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí domluvě). Po uplynutí 7 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.“

K tématu se ještě vrátíme. Všímavému čtenáři či zajímajícímu se občanu Mladé Boleslavi dochází, že bude následovat nějaká cé a dé. Bizarní nápad s Minizoo ala Chleby je snad passé. Jedna Minizoo už koneckonců v Mladé Boleslavi mnoho let úspěšně funguje.

D. Hradiský, 6. 8. 2013

PřílohaVelikost
2013-07-29_2013-3200-Veřejná vyhláška MKB84.46 KB