Veřejné diskuse v Kavárně literární

Kavárna literární MB

Ještě jednou děkujeme Ondřeji Hostonskému za možnost pořádat diskusi v KL. A též za zájem konat je v budoucnu pravidelně i k dalším tématům souvisejícím se životním prostředím v MB. Tedy nejen o kvalitě ovzduší, ale i nadlimitní hlukové zátěži ve městě, veřejném prostoru, lokálních aktivitách apod.

V návaznosti na dotazy z naší první debaty se do další – lednové např. pokusíme prověřit, existuje-li nějaké oficiální konkrétní stanovisko pediatrické obce, jakým způsobem reagovat na zhoršenou kvalitu ovzduší pro jednotlivé dětské populace. Tedy existují-li nějaká ověřitelná doporučení/ postupy-  ať už domácí, či zahraniční provenience.   
 

Program dalších akcí najdete vždy na http://www.temadne.cz/Default.aspx?PageId=13. Ondřejovi vše nejlepší k svátku a třeba někdy na viděnou v KL.

David Hradiský, 29. 11. 2011