Úřadujem- nerušit

Komenského náměstí č.p. 61, MB

Netušili jsme, že ignorování povinně zveřejňovaných informací které by občané měli najít na úřední desce magistrátu města Mladá Boleslav, je tak frekventním jevem. Nedávná anketa ukázala, že na mb-net hledají úřední desku pouhá 3% návštěvníků. To je zřejmě důvod, proč se neznámí "zodpovědní" neobtěžují tyto informace publikovat. Jak jinak si to vysvětlit?

Po velmi krátké době, kdy jsme upozornili na nezveřejnění (a pozdní vystavení) dokumentace ve věci Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav Martinovice se to samé týká záměru Granulační linka na výrobu alternativního paliva z odpadů . Přes výslovnou zmínku v připojeném oznámení zahájení zjišťovacího řízení nic takového na úřední desce magistrátu města MB nenajdete, viz. screen v příloze.  

Démotizace samosprávy, které se netýká pouze našeho města, přitom nemusí nutně vést ke snížení informovanosti občanů a obyvatel. Jistých služeb by se nám totiž mělo dostávat automaticky.

Pro ilustraci Vám připojujeme závěr zjišťovacího řízení k záměru STC1593, který neleží v katastrálním území MB.  Je vystaven na Úřední desce Kosmonos. Stanovisko této obce i způsob vypořádání jejích námitek stojí za přečtení. Závěr dává nahlédnout, že některých služeb se nám a našemu okolí dostává. I když institucemi vzdálenějšími-  ve skutečnosti pouze zdánlivě- než bychom čekali. Též se tu dočteme, že stran veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

Výsledky citované ankety „Co hledáte nejčastěji na webu města?“ najdete Zde

David Hradiský, 28. 12. 2012

PřílohaVelikost
Screen ÚD MB 28.12.2012265.69 KB
Screen ÚD MB 28.12.2012_2268.26 KB
ZŽŘ DEKTRADE MB Kosmonosy Průmyslová ulice134 KB