Tenzegrit

Mapa působení skupiny COMPAG v ČR, zdroj: www.compag.cz

Dvě kružnice v titulním obrázku příspěvku níže jsou důvodem, proč se ještě jednou podívat na web COMPAG.CZ, resp. na tu jeho část, která náleží mimoňské společnosti stejného jména. Najdeme tu totiž přesný popis vzniku a dalších transformací původně rozpočtových organizací měst, které vznikly ve stejné době jako COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. Daly za vznik jeho sesterským subjektům, které tvoří nedílné součásti rozrůstající se a sebe podporující se sítě firem a několika municipalit.  

V oddílu stránek, které jsou prezentací mimoňské společnosti COMPAG CZ s.r.o. najdeme jediný bližší popis historie (části) členů této skupiny. Jako pdf. lze stáhnout zde, nebo v příloze. Dozvíme se tak, že:

„ Společnost COMPAG SEVER s.r.o. vznikla přejmenováním společnosti Technické služby Nový Bor s.r.o., přesunem jejího sídla na adresu V Lukách 95, 471 24 Mimoň a fúzí se společností Technické služby Mimoň, s.r.o. sloučením. Společnost je součástí skupiny Brantner (Rakousko) a v České republice působí její sesterské společnosti COMPAG CZ, COMPAG Mladá Boleslav a COMPAG Votice.

Historie obou původních technických služeb zasahuje do hluboké minulosti, kdy v první polovině devadesátých let byly z původních rozpočtových organizací měst Nový Bor a Mimoň zřízeny společnosti s ručením omezeným. První společností, podnikající jako samostatný právní subjekt, se staly Technické služby Mimoň, s.r.o., které byly založeny k 1. lednu 1994 transformací z rozpočtové organizace Technické služby města Mimoně. Při založení měla společnost tři společníky z řad zaměstnanců společnosti a dále Město Mimoň. V roce 1995 přistoupila do společnosti obec Ralsko, která jako svůj podíl ve společnosti vložila pozemky pod nově zřízenou skládkou Svébořice, která je v provozu do dnešní doby, ale již ve vlastnictví jiné firmy. Společnost se zabývala zejména svozem odpadů ve městě Mimoni a okolních městech a obcích s výhodou vlastní skládky a dále činnostmi spojenými s komunálními službami, tj. správou veřejného osvětlení, místních komunikací, letní a zimní údržbou, správou bytového fondu, koupaliště, hřbitova apod. Ve svém nejsilnějším období společnost zaměstnávala okolo 55 zaměstnanců. V roce 2007 vyhlásila společnost výběrové řízení na kompletní prodej společnosti a ke konci roku byla firma prodána italskému partnerovi, který následně prodal firmě COMPAG Rohstoffaufberitung GmbH celou provozní část společnosti, kromě skládky Svébořice, která přešla do majetku nově vzniklé společnosti s názvem EKOSERVIS RALSKO s.r.o.

Společnost Technické služby Nový Bor, s.r.o. byla založena o necelý rok později ke dni 19. prosince 1994 transformací z bývalé rozpočtové organizace Technické služby města Nový Bor. Při založení měla společnost dva společníky z řad zaměstnanců společnosti. Hlavní činností firmy byl svoz odpadů a provozování sběrného dvora ve městě Nový Bor, správa veřejného osvětlení a místních komunikací komplexní údržba veřejné zeleně. V největším rozkvětu firma zaměstnávala 46 pracovníků. V roce 2005 vstoupila do společnosti firma COMPAG Rohstoffaufberitung GmbH, která odkoupila 60 % podíl ve společnosti od jednoho bývalého společníka. V roce 2008 společnost COMPAG odkoupila i podíl od druhého společníka a stala se 100 % vlastníkem společnosti, jenž byla přejmenována na společnost COMPAG SEVER s.r.o. se sídlem podnikání v Mimoni. Ke konci roku 2008 byly ke společnosti připojeny i Technické služby Mimoň, s.r.o. a společnost COMPAG SEVER tímto krokem ještě více posílila svoji pozici na trhu v českolipském regionu. Ke konci roku 2009 mění společnost svůj název na COMPAG CZ s.r.o.

Obchodní rejstřík nás zpravuje, že kromě výše zmíněných subjektů do skupiny patří ještě další společnosti s těmito statutárními orgány:

COMPAG CZ s.r.o. – jednatelé Radek Lizec a ing. Jiří Blecha

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. - jednatelé Radek Lizec a Miloslav Neuman

COMPAG FACILITY s.r.o. - jednatelé Radek Lizec a ing. Jiří Blecha

COMPAG MORAVA s.r.o. - jednatelé Radek Lizec a ing. Jiří Blecha

COMPAG VOTICE s.r.o. - jednatelé ing. Jiří Blecha a Tomáš Válek

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. - jednatelé Radek Lizec a Miloslav Neuman

EKOSERVIS RALSKO s.r.o. – jednatel ing. Jan Stárek

 

Další příspěvky už jen k místním zájmům skupiny a jejich měst/a.

kóm, 30/ 01/ 13

PřílohaVelikost
O společnosti COMPAG CZ Mimoň299.35 KB