Tabelární ročenka ČHMÚ 2011 a letošní data z MB

Český hydrometeorologický ústav

V průběhu prázdnin byl na webu ČHMÚ publikován souhrnný tabelární přehled „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“. V nejbližší době je očekávána publikace Grafické ročenky, z které se dozvíme rozsah Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Rozšíření informací přístupných na www.chmi.cz nám navíc umožňuje mít přesnější představu o aktuálním roce. Co nám tato data ukazují?

Tabelární ročenka dostupná na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2011_enh/cze/index_CZ.html nám potvrdila doposud neoficiální údaj, že počet překročení denního imisního limitu pro PM10 (50 μg/m3 - povoleno 35 překročení ) byl roku 2011- 55. Mladá Boleslav (MB) byla hodnocena jako 44. nejznečištěnější lokalita ze 157 hodnocených. Areál městského stadionu „nechal za sebou“ dopravně velmi silně zatížené lokality jako jsou Praha 10- Průmyslová, Praha 5- Mlynářka, Praha 8- Karlín, Praha 10- Vršovice, ale i Plzeň- Slovany, severočeský Chomutov a řadu dalších. Situace se v MB nejvíce podobá roku 2004.

O tom, že to stále nikomu nepřijde divné (dlohodobě a celkem systematicky), svědčí i poslední a všechny předchozí výsledky hlasování „Zdravého města“. Původci tohoto znečištění jsou už devátým rokem (problém máme od roku 2003) po sobě stejní- 80% ho tvoří doprava a lokální topeniště. Mění se pouze jejich vzájemný relativní příspěvek.

Prakticky setrvalý stav je v MB co se týče počet překročení imisního limitu stanoveného pro troposférický ozon. Ten je pro ochranu lidského zdraví stanoven na 120 μg/m3 pro klouzavý osmihodinový průměr (8 po sobě jdoucích hodinových měření- ukazují míru expozice tomuto polutantu po dobu 1/3 dne).  Přípustný průměrný roční počet překročení těchto koncentrací za poslední 3 roky je 25. AIM SMBOA měří koncentrace přízemního ozonu od března 2003.

Poslední průměr překročení za poslední 3 roky je 21,7 a MB byla roku 2011 vyhodnocena jako 19. nejpostiženějších ze 73 sledovaných lokalit.  Poměrně vysoký počet ozonových nadlimitů (pomineme-li excesy z let 2003, 2005 a 2006), které jsou v dopravně zatížených lokalitách vzácné, mají podle všeho na svědomí i obrovská množství těkavých organických látek (VOC), které jsou produkovány v areálu města, resp. zejména ve Škoda Auto a.s. Tvorba přízemního ozonu je totiž kromě intenzity slunečního záření velmi citlivá i na poměry vzájemně reagujích oxidů dusíku (NOx) a VOC.

Sledujeme-li pouze maximální hodinové koncentrace přízemního ozonu, byla na tom MB roku 2011 lépe a „patří“ jí až 44. místo, hodnotou 152,62 μg/m3. Roku 2010 to bylo 180,35 μg/m3 a 19. místo v celé ČR.

Jak jsme na tom letos ? K dnešnímu dni ?

PM10- 27 překročení
- posun o dost "příček nahoru"
- kdy přesně proběhly, najdete na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2012_0000-00-01_00_00_00_41030_CZ.html

Přízemní ozon- 22 překročení
-mírné zlepšení situace
-kdy se odehrály, najdete na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/ozoneaot40/chmu_2012_0000-00-00_08_00_00_41037_CZ.html

V jednom dni se setkaly 2 nadlimity. Konkrétně 30.4. Celkem 48 dní jsme letos dýchali vzduch horší, než stanovují limity pro ochranu lidského zdraví. Tedy častěji, než 1x týdně. Etikety na obalech potravin a nápojů občas čteme a můžeme se podle toho zařídit. Dýchat jsme nuceni to, co je tu k mání.

Při večerním dojezdu na kole do MB už asi mnozí další zaznamenali známý odér. Dnes mezi 20-21 hodinou SMBOA naměřilo 192 μg/m3 PM10. Stačí, aby tolik nefoukalo, nebo špatným směrem.

David Hradiský, 25. 9. 2012