Strategický plán

René Magritte- Dalekohled

Než se posuneme v našem cyklu dále, rádi bychom upozornili na jednu nestandardní skutečnost. Strategický plán rozvoje města Mladé Boleslavi z roku 2011, do kterého jsme měli tu čest přispět, je na webu města dostupný jako otevřený wordový dokument http://www.mb-net.cz/?page=cz,zpracovani-a-aplikace-strategickeho-planu-...
 

Pasáže týkající se výslovně ovzduší z analytické i návrhové části dokumentu bez log v záhlaví jsme tedy vykopírovali a připojujeme je jako dvě samostatná pdf v příloze. Jedná se sice o poněkud nesourodý text s několika chybami, ale je to doposud nejrozsáhlejší popis stavu, či návrhů souvisejících opatření, které lze v dokumentech obdobného typu zaznamenat. V akčním plánu se už téma ochrany ovzduší objevuje spíše okrajově, resp. odkazují na něj aktivity, které sama návrhová část zmiňuje jako neúčinné a spíše estetické povahy.
 

Poprvé bychom tímto chtěli dát najevo 3 závěry, které budeme dále prověřovat a rozvíjet:
1. Ochrana kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi nikdy nebyla významným kritériem-hodnotou, která by vedla k pokusu o cílenou intervenci směrem ke zlepšení situace.
2. Kritickým obdobím roku byla vždy topná sezona. A to, i když vezmeme v potaz těch několik let, kdy byly významně překračovány cílové imisní limity pro koncentrace přízemní ozon.
3. Ač problém vznikl roku 2003, první zmínka o konkrétních zdravotních důsledcích znečištění ovzduší pro obyvatele města, ač staršího data, je z přelomu roku 2010/ 2011 kdy vznikala analytická část. Poprvé je citován strategický dokument vyššího řádu- Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje.
 

Další závěry doplníme v průběhu zimy a jara. Ještě Vám blíže představíme tak trochu nechtěného svědka a budeme pokračovat směrem k současnosti.
 

David Hradiský, 18. 1. 2011
 

Ke stažení: 
Ke stažení: