Spalování dřeva jako hlavní zdroj zimního znečištění v obytné zóně v blízkosti velké středoevropské automobilky

Obálka časopisu Atmospheric Environment

Jako druhé ohlédnutí za květnovým MBcafé připojujeme prestižní publikaci Jana Hovorky, Petry Pokorné a Martiny Píšové z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK , Kamila Křůmala a Pavla Mikušky z Ústavu analytické chemie AV ČR a Philipa Hopke z Center for Air Resources Engineering and Science, Clarkson University, NY  v posledním čísle časopisu Atmospheric Environment .

Práce souhrnně spojuje výsledky několika týmů a kromě již známých a prezentovaných výstupů o dominantních zdrojích zimního znečištění v Mladé Boleslavi také blíže specifikuje vliv ŠKO-ENERGO jako kombinovaného zdroje spalujícího uhlí i biomasu. Během recenzního řízení a následných dodatečných analýz bylo zpřesněno, že spalování ve ŠKO-ENERGO se cca ze čtvrtiny podílelo na aerosolu, identifikovaném jako původem ze spalování uhlí.

Samotné provozy Škoda Auto a. s. se nijak významně na zimním znečištění ovzduší Mladé Boleslavi nepodílely. Tento závěr byl potvrzen i průletovými měřeními vzducholodí. Dostatečný rozptyl emitovaných částic je zajištěn nad areálem závodu a neovlivňuje obytnou zónu v sousedství automobilky.

Díky mobilním měřením koncentrací PM10 se ukázalo, že lokální rozdíly v kvalitě ovzduší v areálu města existují, zejména v místech s vyšší koncentrací lokálních topenišť. Mgr. Píšová přesvědčivě ukázala, že v kouřové vlečce z rodinného domu lze naměřit koncentrace vyšší, než 500 µg/m-3 PM10! Vyšší koncentrace byly logicky zaznamenány i v blízkosti frekventovaných komunikací a to nejen na Severním sídlišti. Přesnou lokalizaci ukáže diplomová práce, kterou připojíme k následujícímu příspěvku.

David Hradiský, 1. 6. 2015

PřílohaVelikost
Wood MB 2015_AtmosphericEnvironment2.6 MB