Smogová situace ve Středočeském kraji odvolána

Středočeský kraj

V neděli večer Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) odvolal výstrahu pro výskyt Smogové situace ve Středočeském kraji. I když se denní koncentrace PM10 v Mladé Boleslavi stále nedostaly již osm dní po sobě pod imisní limit, kvalita ovzduší by se měla dále zlepšovat. Přibližme si proto podrobněji i podmínky nutné pro ukončení Smogové situace, jak je definuje nový Zákon o ochraně ovzduší v Příloze č. 6, Odstavci 4.

„ Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nenastanou.“

Více i k jejímu vyhlašování najdete v příloze. Nestačí totiž pouze více, než 25 hodinové překročení informativní prahové koncentrace (v tomto případě) denních koncentrací PM10 , ale zároveň musí být posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací PM10. Tento trend se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Ty lze podrobněji sledovat 24 hodinově i 12 hodinově hodnocené v sekci webu ČHMÚ Trendy vývoje aktuálních koncentrací.

V samostatném příspěvku se vrátíme k rozsahu informování veřejnosti a rozdílům ve vyhlášení smogových situací v jednotlivých zóných a aglomeracích České republiky tento týden.

David Hradiský, 27. 1. 2013

PřílohaVelikost
Smogová Situace 201/2012 Sb.336.05 KB