Smogová situace – co můžeme udělat

Magritte

Text níže je doslovnou citací doporučení, jehož autorem je RNDr. Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze. Většina dostupných textů k tématu je jeho obměnou. Na konci ho doplňujeme o odkazy na další renomované zdroje a inspirativní kampaně , které jej dále zpřesňují. Zvýraznění v textu jsou původní.

"Ještě než se objeví smogová situace, je dobré myslet na své zdraví a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou s dostatečným přívodem vitamínů C, E, A, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním, nebo třeba také očkováním proti chřipce. Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

Doporučení, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.).

Doporučení směřují:
a) ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví:
• Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6 - 10 a od 16 - 20 hodinou.
• Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
• Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3 - 4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
• Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.

b) k snížení produkce znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace:
• Omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod.
• Nepoužívejte krbová topeniště, nespalujte žádné materiály venku na otevřeném ohni
• Nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje.
• Dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek).
• Nepřetápějte obytné místnosti, resp. zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1 - 2 °C oproti obvyklé úrovni. "

Původní text najdete na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi-a-zdravi .
 

Připojujeme Vám i další související informace a doporučení:
Čisté Nebe, o. p. s., Smogové desatero
Město Hranice, Manuál města Hranice pro smogovou situaci a Imisní monitoring města Hranice
Statutární město Frýdek Místek,  Ovzduší- Informace pro občany a Archiv vyhlášení smogových situací
MUDr. Eva Schallerová,  MUDr. Eva Schallerová- ekologie a Nemoci vyvolané znečištěným ovzduším- v příloze
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ČR, Zdravotní důsledky znečištění ovzduší
Arnika o.s., Ovzduší a zdravíSprávné topení se správnými informacemi

Informační kampaně:
Dýchám pro Ostravu
Dýchám pro Ostravu- co mohu udělat
Lokální topeniště
MŽP- Znečištění ovzduší z dopravy

Jistě existují i další, jejich výčet nemůže být úplný. Děkujeme všem za výsledky jejich nesamozřejmého úsilí. O změnách smogového regulačního systému, které se ještě nestačilo odrazit ve všech textech, více v dalším příspěvku.

Je potěšující zjištění, že se informace objevila již ráno v místním médiu. O dost dříve, než na mb-net. Konkrétní školky i přes chybějící informace a vyhlášení smogové situace dnes přesto dál v MB „venčily“ tam umístěné děti. 

David Hradiský, 21. 11. 2012
 

PřílohaVelikost
MUDr. Schallerová- nemoci způsobené ZO116.86 KB