Škoda Auto poprvé největším znečišťovatelem ovzduší těkavými organickými látkami v celé ČR

Integrovaný registr zněčišťování

Po řadě letošních sportovních, konstrukčních a prodejních úspěchů přichází pro mnohé snad i méně chtěné prvenství. Přes drobný meziroční pokles úniků nemetanových těkavých organických látek (NMVOC) z Hlavního závodu i Závodu Kvasiny se Škoda Auto a.s. letos stala suverénně největším emitentem těchto polutantů v celé ČR. Druhým (a o řád nižším) největším znečišťovatelem bylo roku 2012 Paramo a.s. Třetím pak Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Dvě třetiny emisí NMVOC z provozů Škoda Auto a.s. dle čerstvě publikovaných dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pochází z hlavního závodu v MB, tedy do ovzduší uniká přímo v areálu našeho města. Za rok 2012 to bylo 1 080 036 kg těchto „éterických“ látek. Je obtížné představit si horu nátěrových hmot, ředidel, rozpouštědel, lepidel, čisticích prostředků i dalších produktů, jejich užitím tyto emise vznikají. Tato množství, zveřejňovaná sporadicky ve specializovaných materiálech státní správy, či jednorázových publikacích typu kdysi vydávaných Zpráv o udržitelném rozvoji ŠA, poměrně ostře kontrastuje s obecně sdílenou představou o „ekologičnosti a vodorozpustnosti“ přípravků využívaných ve výrobních procesech automobilky.

Vývoj emisí NMVOC dle údajů dohledatelných pro roky 2004-2012 v IRZ najdete v příloze. Více i v našem loňském příspěvku zde .

David Hradiský, 7. 10. 2013

PřílohaVelikost
Vývoj emisí NMVOC ŠA 2004-2012176.22 KB