Škoda Auto a.s. opět největším znečišťovatelem ovzduší těkavými organickými látkami v celé ČR

Logo Integrovaného registru znečišťování MŽP ČR

Po řadě sportovních, konstrukčních a prodejních úspěchů pokračuje pro mnohé i méně chtěné české prvenství.  Přes cca 10 %-ní meziroční pokles úniků nemetanových těkavých organických látek (NMVOC) z Hlavního závodu i Závodu Kvasiny se Škoda Auto a.s. opět letos stala suverénně největším emitentem těchto polutantů v ČR. Druhým (a o řád nižším) největším znečišťovatelem byla roku 2013 Teva Czech Industries s.r.o. Třetí pak Paramo a.s.  

Dvě třetiny emisí NMVOC z provozů Škoda Auto a.s. dle čerstvě publikovaných dat z Integrovaného registru znečišťování pochází z hlavního závodu v MB, tedy do ovzduší uniká přímo v areálu našeho města. Za rok 2013 to bylo 962 676 kg těchto „éterických“ látek. Je obtížné představit si vcelku horu nátěrových hmot, ředidel, rozpouštědel, lepidel, čisticích látek i dalších produktů, jejich užitím tyto emise vznikají. Tato množství, zveřejňovaná sporadicky ve specializovaných materiálech státní správy, či jednorázových publikacích typu kdysi vydávaných Zpráv o udržitelném rozvoji ŠA, poměrně ostře kontrastuje s obecně sdílenou představou o „ekologičnosti a vodorozpustnosti“ přípravků využívaných ve výrobních procesech automobilky.

Vývoj emisí těchto znečišťujících látek dle údajů dohledatelných pro roky 2004-2013 v IRZ najdete v příloze. Více i v našem loňském příspěvku zde a předloňském zde .

David Hradiský, 23. 10. 2014

PřílohaVelikost
NMVOC_ŠA 2004_2013176.98 KB