Shrnutí příspěvků k tématu - Co s odpady z města a regionu?

Ptáci

V ohlédnutí za posledním MBcafé jsme Vám slíbili shromáždit na jedno místo předchozí příspěvky k tématu minulosti i budoucnosti likvidace odpadů z Mladé Boleslavi a širšího regionu, mechanicko-biologické úpravy (MBÚ), plánovanému Centru průmyslového zpracování komunálního odpadu i dalším. Níže najdete odkaz na novou kapitolu v sekci Naše problémy, rozcestník s přehledně tematicky i chronologicky roztříděnými texty  Co s odpady z města a regionu ?

Někdy nebylo úplně jednoduché zorientovat se v problematice a časem k přehledu doplníme i úvodní „kmenový“ text. Během prázdnin kapitolu dopracujeme do podoby, jakou má  Kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi.

David Hradiský/ kóm, 17. 6. 2013