Sejdeme se v akvaparku (Metoděje Vlacha)? II.

Jedna z možných variant posléze opuštěného projektu stavby akvacentra v areálu koupaliště na Rozvoji, zdroj: mb-net

Druhá etapa snažení postavit v Mladé Boleslavi akvapark se dá nazvat jako „společný cíl“.  Nejde o dystopii i když se tomuto žánru podobá. Náklady na její realizaci mezi lety 2007- 2010 musely být vyšší, než pouhé jednotky milionů Kč. Koncem roku 2010 je nejasně ukončena poté, co je vypracována dokumentace rozšíření a úpravy městského koupaliště na Rozvoji pro celoroční provoz a toto řešení posléze odsouhlaseno dvoutřetinovou většinou respondentů městem uspořádané ankety.

5.1. 2007 Vedení měst chystá investice za více než 320 milionů korun

…„ Právě rekonstrukce koupaliště a případně i přípravy stavby akvaparku je i společným cílem politických stran v současném zastupitelstvu. Bez úspor v provozních výdajích by podle Nwelatiho město nemělo dost peněz ani při použití úvěru na zajištění všech investic připravených ještě v minulém volebním období.“

2.2. 2007 Vedení města připravuje integrovaný plán rozvoje města

…„ Vedení města zároveň pracuje na plánu investic na letošní rok i celé volební období. Podrobný plán s vyjasněním priorit by měl být hotov podle primátora Raduana Nwelatiho zhruba do jednoho až dvou měsíců. Již nyní je jisté, že prakticky všechny strany koalice řadí shodně mezi priority modernizaci koupaliště a případnou stavbu akvaparku.

11.4.2007 Oprava koupaliště má začít letos po sezóně, stavba akvaparku v roce 2008

… „ Rekonstrukce areálu městského koupaliště v Mladé Boleslavi by měla začít po skončení letošní sezóny. Prohlásil to primátor Raduan Nwelati při veřejném vystoupení na dnešní akci Den s Boleslavským deníkem před obchodním centrem Olympia. Zároveň ubezpečil přítomné, že modernizace bude pokračovat v příštím roce, kdy by také měla začít již dlouho očekávaná stavba krytého akvaparku. Primátor zároveň zodpověděl i další dotazy z oblasti veřejného pořádku, parkování a chystaných investic.

Město letos vyčlenilo na modernizaci a opravu koupaliště 20 milionů korun. Podle primátora hned na počátku příštího roku na tuto opravu město vydá dalších 20 milionů korun. V součtu by tato investice měla zajistit opravu a modernizaci současných venkovních bazénů, vybudování dětského brouzdaliště i parkovou úpravu zdejší zeleně. Na krytý akvapark si nyní město nechává zpracovat projekt. Pokud tuto investici podpoří i městské zastupitelstvo, stavba akvaparku by mohla začít možná již během sezóny v příštím roce či po jejím skončení.“

25.7. Příprava rekonstrukce koupaliště se již blíží

… „Přípravy na dlouho plánovanou rekonstrukci městského koupaliště u Jičínské ulice vrcholí. Ještě před koncem června má vedení města dostat od zpracovatelů projekt chystaných úprav stávajícího areálu. Ty mají začít na konci letošní sezóny a mají se stihnout do začátku sezóny v roce 2008. V příštím roce má začít i druhá etapa těchto plánů v podobě výstavby akvaparku s krytým bazénem a dalšími atrakcemi. Novináře o tom dnes informoval primátor Raduan Nwelati.“

31.8.2007 Vznikne nová společnost Koupaliště Mladá Boleslav s.r.o.

„Založení této společnosti souvisí s cílem vedení města zmodernizovat stávající městské venkovní koupaliště na Rozvoji i s dalšími plány na vybudování krytého akvaparku v této lokalitě. Stoprocentním vlastníkem nově vzniklé společnosti bude statutární město Mladá Boleslav. Zastupitelé zároveň schválili i zakladatelskou listinu nové společnosti i výši základního kapitálu 200.000 korun. Souhlasili i s tím, že prvním jednatelem se stane primátor města Raduan Nwelati.“

2.10. 2009 Mladá Boleslav již chystá kryté akvacentrum

Jedná se patrně o nepodrobnější článek k této etapě.

„ Mladá Boleslav by se měla již od podzimu roku 2010 zařadit mezi města, která mají nejen kvalitní venkovní koupaliště, ale také kryté akvacentrum na vysoké úrovni. Vedení města ve spolupráci s odborníky a architekty připravilo revoluční řešení této investice. Odborníci navrhli pomocí speciální konstrukce zastřešit stávající víceúčelový bazén na venkovním koupališti a k němu připojit další novostavbu, ve které budou další bazény a všechny další služby krytého akvacentra.

„Předpokládáme, že náklady na kryté akvacentrum by měly dosáhnout maximálně 150 milionů korun. Budeme se snažit, aby to bylo i méně," řekl primátor Raduan Nwelati na dnešní tiskové konferenci. Pokud by město stavělo vedle stávajícího koupaliště samostatné nové akvacentrum, náklady by podle něho dosáhly minimálně 250 mil. Kč. Nové akvacentrum bude mít rozlohu přes 4700 metrů čtverečních, která tak bude nadstandardní při srovnání s akvaparky v jiných městech. Město již zažádalo o stavební povolení a po jeho vydání by se měly zahájit vlastní stavební práce. „

4.12. 2009 Město chystá anketu o krytém koupališti

Primátor města Raduan Nwelati dnes na tiskové konferenci potvrdil, že radnice připraví anketu, kde se lidé budou moci vyjádřit, jak má vypadat plánovaná stavba krytého koupání. Město již před časem prezentovalo záměr zakrytí stávajícího koupaliště v Jičínské ulicí unikátní konstrukcí, která by se v případě potřeby využila na zakrytí venkovního bazénu. Veřejnost ale přišla s několika nápady a podněty, jak by mohla být tato investice vyřešena. Anketní lístky by se měly dostat k veřejnosti zřejmě začátkem roku 2010.

Primátor dnes opět zdůraznil, že radnici hlasy a názory veřejnosti na budoucí podobu koupaliště velmi zajímají. Je ale pro další rozhodování radnice velmi důležité, aby se do ankety zapojil skutečně velký počet obyvatel města. Jen v takovém případě bude anketa moci být brána jako stěžejní hledisko pro další rozhodování o krytém akvaparku.  

19.3.2013 Do ankety o krytém koupání se zapojilo téměř 4000 lidí

Ankety města Mladá Boleslav na téma, jak má vypadat budoucí krytý akvapark, se zúčastnilo celkem 3990 hlasujících. Největší podporu získala varianta A, pro kterou hlasovalo 2799 lidí, tedy 70,15 procent. Pro variantu B hlasovalo 1124 lidí (28,17 procent) a pro žádnou z předložených variant hlasovalo 67 lidí (1,68 procent). I když počet hlasujících vypadá relativně nízký, je tato anketa pro vedení města relevantní, protože v minulosti se anket magistrátu účastnily vždy jen stovky občanů! V této anketě mohl hlasovat každý dospělý občan s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi.

Co bude dál?

„V tuto chvíli by bylo velmi jednoduché říci, že zvítězila varianta A se 70 procenty hlasů, proto ji budeme realizovat a příznivcům varianty B řekneme - máte prostě smůlu. To by bylo, dle mého názoru, špatné rozhodnutí. Varianta B má 28 % příznivců. I když jsou ve výrazné menšině oproti příznivcům varianty A, není jich zas tak málo a i oni si zaslouží, aby jejich názor a požadavek byl brán vážně,“ řekl primátor Raduan Nwelati a upřesnil, jak tedy město hodlá dále postupovat. „Již pro letošní letní sezónu zajistíme ohřev vody v obou venkovních bazénech. Tím letní sezónu výrazně prodloužíme a zkvalitníme poskytované služby. Dále vzhledem k tomu, že přístavba budovy se zázemím je totožná pro varianty A i B, můžeme bez problému zahájit její výstavbu a tím budeme plnit přání příznivců obou variant. Výstavbu této budovy zahájíme na konci letošní letní sezony, a to tak, abychom neohrozili nebo nekomplikovali možnost využívání nového venkovního koupaliště v letním období,“ řekl primátor.“

Zbytek textu stojí za velmi pečlivé přečtení. Vrátíme se k němu začátkem posledního textu k tématu. Náklady na realizaci a zpracování této ankety jsme nehledali.

Následuje už pouze text z 1. 5. 2010 Městské koupaliště zahájilo dnes sezonu ve velkém stylu

… „ Městské koupaliště v Mladé Boleslavi prošlo v posledních dvou letech zásadní modernizací. Vloni ho navštívilo rekordních více než 75 tisíc lidí. Nyní vedení města intenzivně připravuje i další fázi dostavby koupaliště v podobě krytého akvaparku.“

Výsledkem čtyřletého společného cíle tehdejšího zastupitelstva je podrobná dokumentace k záměru vystavená koncem února 2010, kterou si lze kdykoliv stáhnout zde. Náklady na její pořízení nebyly na mb-net zveřejněny, ale měly by být zahrnuty v příslušné výroční zprávě městské společnosti, která byla jejím investorem.

David Hradiský, 20. 5. 2013