Sejdeme se v akvaparku (Metoděje Vlacha)? I.

Akvapark Olomouc, zdroj: iDNES, Olomoucký akvapark prodělává miliony ročně. A bude ještě několik let, http://olomouc.idnes.cz/olomoucky-akvapark-je-ztratovy-dnm-/olomouc-zpravy.aspx?c=A121026_1846099_olomouc-zpravy_mav [nid:3350]

O tom, že muzeum letectví na Hejtmánce se může stát jeho poctou v poněkud obecnějším slova smyslu již informovala další místní média. Tento text vznikl jako snaha ohlédnout se za historií pokusů postavit v MB akvapark, akvacentrum, městský krytý bazén či areál vodních sportů. Jde o popis sledu snadno ověřitelných událostí který má předejít „optimalizaci“ přístupu k informacím k tématu a dát mu časovou perspektivu. Provází nás totiž už bezmála deset let.

Vezměme si na pomoc mb-net a klíčové slovo akvapark a akvacentrum. Umožní nám získat představu o tom, jak (neuvěřitelně) nákladné úsilí to k dnešnímu dni muselo být. Lépe řečeno to zatím lze spíše jen domyslet.

První text k akvaparku najdeme k červenci 2004. V rychlém sledu akcí tu můžeme rozlišit první etapu, která se dá nazvat italskou. Ta definitivně končí koncem prosince 2006.

16. 7. 2004 Jak je to s akvaparkem?

„ Možnost vybudování areálu vodních sportů zajímá snad každého občana a tak se množí dotazy, jak situace pokračuje. Bylo již řečeno, že pražská firma má zájem stavět v Mladé Boleslavi byty a našla s vedením města společnou řeč i pro výstavbu akvaparku v Jičínské ulici. “Zatím nemohu říci nic bližšího, investor byl vyzván, aby upřesnil svou nabídku, představu a další jednání se uskuteční až vše zkonkretizuje,” prohlásil na tiskovce náměstek primátora Petr Kadaník.“

3. 9. 2004 Připravují se pozemky pro akvacentrum

„ V zájmu dokompletování pozemků v areálu boleslavského koupaliště na Rozvoji, kde se má stavět akvacentrum, souhlasila rada města s rozpočtovým opatřením č. 9/2, které předpokládá přesun finančních prostředků v rámci rozpočtových kapitol s cílem realizovat dohodu s Římskokatolickou farností (arciděkanství) na odkoupení příslušné parcely. O tomto přesunu bude ještě jednat zastupitelstvo města dne 23. 9. 2004.“

15. 10. 2004 O akvaparku bude možná jednat už prosincové zastupitelstvo

„ Otázka výstavby areálu vodních radovánek nedá spát mnoha obyvatelům Mladé Boleslavi a tak jsme se zeptali primátora Svatopluka Kvaizara, jaký je poslední stav jednání? “Celá investiční akce v rozsahu téměř půl miliardy korun se připravuje, dokončuje se příslušná architektonická studie, areál by měl vyrůst v místě dnešního koupaliště na Rozvoji. Byl bych rád, kdybychom mohli již na letošním prosincovém jednání zastupitelů přijmout příslušné rozhodnutí. Vedení město jedná s finančním garantem celé akce, který to bude pro nás jistit, jinak se předpokládá, že se na výstavbě bude podílet víc investorů.”

10.12. 2004  Akvapark, hotel a satelitní městečko

… „ Tento projekt je provázán s plánovanou výstavbou hotelu na místě dnešní prodejny a servisu Cartec MB, měl by kapacitu 700 lůžek a sestával by ze 300 pokojů ve čtyřhvězdičkové kategorii. Součástí bude výstavba zábavného, oddechového, rekreačního centra v místě současného koupaliště na Rozvoji, ve kterém bude akvapark. Ten bude mít zastřešenou kapacitu jednoho tisíce osob a jeho venkovní část dalších 1600 až 2 000 osob, k tomu parkoviště za čerpací stanicí ÖMV s kapacitou 350 míst.

Bytová část by sloužila i pro ubytování Pražanů, hotelová část s akvaparkem by by byla využita nejen pro místní potřeby, ale i pro zahraniční klientelu, která bude přijíždět do Českého ráje. Výše uvedená společnost je pověřena k jednání Angelem Barnim (italsky hovořící hlavní osoba prezentace tohoto záměru na jednání zastupitelů), který je společníkem SAVINO & PARTNERS s.r.o. Ta má mandát od Investiční banky Credit du Lac se sídlem ve švýcarském Luganu. Tato banka garantuje solventnost investora a schopnost celý projekt realizovat.

Bylo zdůrazněno, že se jedná o komplexní projekt a plnění jeho jednotlivých částí je podmínkou jejich vzájemné provázanosti v jednom celku. Po schválení a obstarání příslušných povolení jsou investoři schopni ihned přikročit k realizaci výstavby, po které by mohla mít Mladá Boleslav až o 18 tisíc obyvatel více. Problém přijetí či nepřijetí této nabídky byl zdánlivě zúžen na formulaci usnesení. Zvítězil návrh říkající, že je tento záměr schválen, a primátor byl pověřen, aby s ním seznámil na veřejné prezentaci také občany (23 zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasování a 3 byli proti).“

Boleslavan 1/2005 na str. 4 konec dále upřesňuje:

Po schválení a obstarání příslušných povolení jsou investoři schopni ihned přikročit k realizaci výstavby, po které by mohla mít Ml. Boleslav až o 18 tisíc obyvatel více. Problém přijetí či nepřijetí teto nabídky byl zdánlivě zúžen na formulaci usnesení, zastupitel A. Beznoska (ODS) požádal, aby návrh nebyl ani přijat na vědomí, zastupitelé R. Povšík (nový předseda místní ČSSD) a F. Kovář (KSČM) naopak vyslovili údiv, že odmítáme soukromé prostředky v rozsahu 6 miliard korun. Zvítězil návrh říkající, že je tento záměr schválen, a primátor byl pověřen, aby s ním seznámil na veřejné prezentaci také občany (23 zastupitelů bylo pro, 3 se zdrželi hlasováni a 3 byli proti).

21. 12. 2006  Mladá Boleslav končí s firmou, která měla postavit akvapark

„ Zastupitelstvo města dnes schválilo ukončení dohody o spolupráci s italskou společností Icarus International, která měla vybudovat v areálu současného koupaliště nový rekreační areál včetně akvaparku. Tento akt je vyvrcholením nespokojenosti vedení města a zastupitelů s tím, že firma nesplnila původně domluvené termíny a také výrazně změnila původně prezentovaný záměr. Vedení města bude nyní jednat o způsobu ukončení dohody s firmou.

Zastupitelstvo schválilo s touto firmou dohodu o spolupráci loni v srpnu a letos v lednu schválilo i její záměr výstavby areálu Oáza Klenice. Zároveň schválilo pořízení změny územního plánu s tím, že investor s tím spojené. Icarus se mimo jiné zavázal do 11 měsíců od podpisu dohody předložit na stavební úřad návrh na vydání územního rozhodnutí alespoň pro první etapu jejich záměru. Její součástí měl být akvapark, venkovní bazén a parkoviště a měla se začít budovat i takzvaná divoká řeka. Dosud firma nic na stavební úřad nepředložila, přestože jí podle vedení města nic nebránilo ve splnění jejích závazků. Vedení města bude dále upřesňovat, jak se bude v rekonstrukci koupaliště a případných dalších stavbách v tomto areálu pokračovat.“

Další etapu přiblížíme v následujícím příspěvku.

David Hradiský, 17.5.2013