Rukojmí

Magritte

Před nedávnem publikoval ČHMÚ pro celou ČR podrobné mapy pětiletých průměrů (2007-2011) koncentrací všech sledovaných a bilancovaných polutantů s rozlišením 1x1 km. Potvrdilo se mimo jiné, že nejpostiženější částí Mladé Boleslavi (pro většinu z nich a pomineme-li nejbližší okolí sjezdu z R10 na Jičínskou ulici) je Severní sídliště. Mapy umožňují spojit tři linie našeho snažení, resp. textů, které se týkají historie, rizik a rozsahu znečištění ovzduší v našem městě.

1. Sekce Historie reflexe problému znečištění ovzduší v MB do roku 2010

- i když by autor těchto řádek texty dnes napsal asi trochu jinak, jejich datová základna by zůstala stejná

Poslední tři texty 2006-1. část- Mýceni , 2006-2. část- Mýlení (Diskordance) , 2006-3. část- Mýlení (Das Getto) si ještě zaslouží pokračování.

 

2. Popisné texty vzniklé ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR.

Negativní trendy výskytu alergických onemocnění v MB 2005- 2011, Negativní trendy ve výskytu alergických onemocnění v MB II. , Negativní trendy ve výskytu alergických onemocnění v MB III. - 2005-2012

3. Popisné texty vzniklé ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.

Podrobná mapa OZKO 2010 pro Středočeský kraj i ORP MB , Mýcení  , Podrobná mapa OZKO ve Středočeském kraji 2007-2011

Podrobné mapy v cca 4 MB PNG souborech Vám připojíme v dalším příspěvku. Zároveň se podíváme, jak to vypadá s realizací opatření, které jsou pro zlepšení imisní situace v Mladé Boleslavi navrženy ve Strategickém plánu rozvoje města.

David Hradiský, 17. 7. 2013